Mindfulness

Mindfulnessbaserad stresshantering och fokuserad medveten närvaro

15 mars, 2020

Vårens kurser inställda

Vårens kurser inställda p.g.a. Coronasituationen Det är trist att behöva meddela att vi fattat beslut om att ställa in vårens kurser i stresshantering med mindfulness. Då situationen är osäker p.g.a. det virus som sprids över värt samhälle, så bedömer vi att det under rådande omständigheter är bäst att ställa in. ‘ Vi hoppas återkomma med

13 januari, 2020

Håll dig ung med mindfulness

Elisabeth Blackburn fick Nobelpris 2009 Det var det stora året för forskningen kring mindfulness och den väldiga betydelse som vårt förhållande till stress har för kroppens allra minsta beståndsdelar. Forskaren och mikrobiologen Elisabet Blackburn fick Nobelpriset i medicin för sin upptäckt av telomeras. Ett enzym som renoverar och underhåller de viktiga telomererna, ändtapparna som skyddar