Mindfulness

Mindfulnessbaserad stresshantering och fokuserad medveten närvaro

15 augusti, 2020

Höstens kurser inställda och Mindolean AB i viloläge

Med anledning av Corona-pandemin, och de mötesrestriktioner som Folkhälsomyndigheten rekommenderar, så tvingas vi ställa in höstens planerade kurser. Företagets verksamhet är vilande tills vidare. Ta väl hand om er !

15 mars, 2020

Vårens kurser inställda

Vårens kurser inställda p.g.a. Coronasituationen Det är trist att behöva meddela att vi fattat beslut om att ställa in vårens kurser i stresshantering med mindfulness. Då situationen är osäker p.g.a. det virus som sprids över värt samhälle, så bedömer vi att det under rådande omständigheter är bäst att ställa in. ‘ Vi hoppas återkomma med